RUSA

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ

ದೂರವಾಣಿ: 080-22342999
ಇ-ಮೇಲ್: gtdmheoffice@gmail.com

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು:ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಐ.ಎ.ಸ್ (ನಿ)

ದೂರವಾಣಿ: 080-22341394
ಇ-ಮೇಲ್: svranga1953@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22341392

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎ. ಕೋರಿ

ದೂರವಾಣಿ: 080-22341395
ಇ-ಮೇಲ್: edkshec@yahoo.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22341393


ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ (ಕ.ರಾ.ಉ.ಶಿ.ಪ)
ನಂ. ೩೦, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ,
ವೈ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೯.

ಇ-ಮೇಲ್: ksche.bangalore@gmail.com