RUSA

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ್‌

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು:ಪ್ರೊ. ಬಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ

ದೂರವಾಣಿ: 080-22341394
ಇ-ಮೇಲ್: vc@kshec.ac.in

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಪ್ರೊ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ

ದೂರವಾಣಿ: 080-22341395
ಇ-ಮೇಲ್: ed@kshec.ac.in


ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ (ಕ.ರಾ.ಉ.ಶಿ.ಪ)
ನಂ. ೩೦, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ,
ವೈ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೯.

ಇ-ಮೇಲ್: ksche.bangalore@gmail.com